PERSBERICHT

27-09-2016

REGIO - De bouw van het nieuwe MFC in Heerewaarden is daadwerkelijk een feit. Wethouder Jan Hein de Vreede (SSM) ondertekende afgelopen maandag samen met de Maasdrielse aannemer Joh. F. Goesten de overeenkomst. Het nieuwe MFC wordt gevestigd op de plaats van de oude voetbalkantine en daar vond, heel toepasselijk, ook de ondertekening plaats. 

In het eerste kwartaal van 2017 wordt gestart met de bouw van het MFC, dat plaats gaat bieden aan de basisschool, het dorpshuis en diverse verenigingen. Zoals culturele initiatieven maar ook binnen- en buitensport activiteiten. Een fijne plek dat het dorpleven een fantastische impuls gaat geven.

Erik van Hoften - Samen Sterk Maasdriel (SSM) - is blij dat het vernieuwde accommodatiebeleid nu ook vorm krijgt. “In ons verkiezingsprogramma gaven wij het al aan: ‘Het accommodatiebeleid vraagt in de huidige tijd participatie en eigen bijdrage van de verenigingen zelf. Daarnaast is het aan de gemeente om de kaders te scheppen en alle mogelijkheden voor ondersteuning te benutten. Denk bijvoorbeeld aan subsidie en op een constructieve manier meewerken aan vergunningen e.d. Kortom: een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat blijkt te werken!’”

Van Hoften vervolgt, niet zonder trots: “De dorpsraad, de Gemeente, de Tweestromenschool (Stichting Stroomm) en de betrokken verenigingen, maar ook woonstichting De Kernen en de Provincie: allen hebben op een positieve manier aan dit dossier getrokken, met de aanstaande bouw als resultaat.”

Erik van Hoften kan dan ook niet wachten voordat de eerste paal de grond in gaat. “Vanaf nu kan Heerewaarden zich opmaken voor een prachtig multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Er ligt voor de betrokkenen nog wel de uitdaging om het gebouw in de komende jaren succesvol te exploiteren. Ik heb er echter alle vertrouwen in, dat de ingezette samenwerking, ook de exploitatie tot een succes zal maken.”

  


SSM raadslid Erik van Hoften