2-11-2016

SSM: we moeten arbeidsmigranten tellen

Maasdriel - Samen Sterk Maasdriel is het zat. In haar bijdrage voor de begroting van 2017 pleit het voor een fatsoenlijke registratie van arbeidsmigranten. ‘Het is te gek voor woorden dat er enorme aantallen mensen die hier wonen en werken simpelweg niet geregistreerd zijn. En feitelijk dus onvindbaar!’

Het blijft een bron van ergernis binnen de Maasdrielse politiek. Arbeidsmigranten die hier volop wonen en werken, maar niet geregistreerd staan, waardoor de gemeente inkomsten misloopt, zoals gemeentelijke belastingen. Hoewel bedrijven uit de gemeente inmiddels al jarenlang massaal gebruik maken van de arbeidsmigranten is nog steeds niet duidelijk waar ze wonen en ook hoe ze wonen. Ook de veiligheid is een groot vraagteken. Voor Samen Sterk Maasdriel is de maat vol. In de begroting van 2017 moet geld worden vrijgemaakt om het ‘Westlands model’ in te voeren. Dat is een vorm van registreren waarbij wordt samengewerkt met de werkgevers die in het Westland al jaren met succes wordt toegepast. Geen oeverloze papierhandel, maar een laagdrempelige en een weinig arbeidsintensieve manier die snel inzichtelijk maakt welke bewoners de gemeente tot haar inwoners kan rekenen.

Verder pleit SSM voor een BOA die wordt ingezet in de gemeente Maasdriel en die zaken als hinderlijk parkeren en vervuiling van de openbare ruimte moet tegengaan. Ook moet volgens de een na grootste partij uit Maasdriel er geld vrijgemaakt worden om een aantal recreatieplaatsen nu eens goed aan te pakken. Het Strandbad in Well is hoognodig toe aan een vervanging van de sanitaire voorzieningen, de Soepkom in Hedel vraagt om een plan van aanpak en de noodzaak voor De Zandmeren in Kerkdriel om betere speel- en sportvoorzieningen, maar ook betere verlichting en bewegwijzering wordt steeds dringender. Samen Sterk Maasdriel vindt ook dat er een plan moet komen die het mogelijk maakt om een rondwandeling te maken. Hiervoor heeft het een voetveer in gedachten met zelfbediening.27-09-2016

DAADWERKELIJKE BOUW MFC HEEREWAARDEN IS EEN FEIT

REGIO - De bouw van het nieuwe MFC in Heerewaarden is daadwerkelijk een feit. Wethouder Jan Hein de Vreede (SSM) ondertekende afgelopen maandag samen met de Maasdrielse aannemer Joh. F. Goesten de overeenkomst. Het nieuwe MFC wordt gevestigd op de plaats van de oude voetbalkantine en daar vond, heel toepasselijk, ook de ondertekening plaats. 

In het eerste kwartaal van 2017 wordt gestart met de bouw van het MFC, dat plaats gaat bieden aan de basisschool, het dorpshuis en diverse verenigingen. Zoals culturele initiatieven maar ook binnen- en buitensport activiteiten. Een fijne plek dat het dorpleven een fantastische impuls gaat geven.

Erik van Hoften - Samen Sterk Maasdriel (SSM) - is blij dat het vernieuwde accommodatiebeleid nu ook vorm krijgt. “In ons verkiezingsprogramma gaven wij het al aan: ‘Het accommodatiebeleid vraagt in de huidige tijd participatie en eigen bijdrage van de verenigingen zelf. Daarnaast is het aan de gemeente om de kaders te scheppen en alle mogelijkheden voor ondersteuning te benutten. Denk bijvoorbeeld aan subsidie en op een constructieve manier meewerken aan vergunningen e.d. Kortom: een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat blijkt te werken!’”

Van Hoften vervolgt, niet zonder trots: “De dorpsraad, de Gemeente, de Tweestromenschool (Stichting Stroomm) en de betrokken verenigingen, maar ook woonstichting De Kernen en de Provincie: allen hebben op een positieve manier aan dit dossier getrokken, met de aanstaande bouw als resultaat.”

Erik van Hoften kan dan ook niet wachten voordat de eerste paal de grond in gaat. “Vanaf nu kan Heerewaarden zich opmaken voor een prachtig multifunctioneel gebouw, dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Er ligt voor de betrokkenen nog wel de uitdaging om het gebouw in de komende jaren succesvol te exploiteren. Ik heb er echter alle vertrouwen in, dat de ingezette samenwerking, ook de exploitatie tot een succes zal maken.”

  


SSM raadslid Erik van Hoften